Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây Trong khói lửa Mậu Thân 68.

Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây Trong khói lửa Mậu Thân 68.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đời sống của bộ đội ta xuất hiện nhiều thuật ngữ nhằm diễn tả sự việc quân sự, đời sống, giao lưu..
logo logo