Nhà Thanh khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam

Nhà Thanh khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam

Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) chúng tôi đã..
logo logo