Danh mục

Nguyễn Trọng Xuất - Ngày: 20/06/2019

Nhiều nhà chiến lược quân sự cho rằng:

“CHIẾN TRANH VIỆT NAM

LÀ CÂU CHUYỆN THẦN KỲ THẾ KỶ 20!”

Phạm Dân

Sau 22 năm ngày 30/4/1975, chiến thắng mùa Xuân 1975 vẫn là “hội chứng Việt Nam” ám ảnh nhân dân Mỹ. Người ta không hiểu vì sao về so sánh lực lượng Mỹ hơn Việt Nam cả ngàn lần, vẫn bị thua trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Nhiều nhà chiến lược quân sự thế giới cho rằng: “Chiến tranh nhân dân Việt Nam là một câu chuyện thần kỳ thế kỷ 20”.

Đồng chí Lê Duẩn nhận định: “Ngày nay có nhiều loại chiến tranh, nhưng nói về sức mạnh thì đáng chú ý nhất là chiến tranh nhân dân và chiến tranh nguyên tử.

Ngay từ những năm 1954-1956, khi Mỹ-Diệm không thi hành Hiệp định Genève và đánh phá cách mạng một cách tàn bạo, đồng chí Lê Duẩn đã viết “Đề cương cách mạng Việt Nam” mà nội dung chủ yếu là phải đánh đổ ngụy quyền bằng sức mạnh chính trị và bạo lực của nhân dân. Đề cương này là cơ sở đầu tiên của Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 15 về con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cách mạng miền Nam đã diễn ratrong một quá trình như sau: Trước hết là cuộc đấu tranh chính trị và nổi dậy từng phần ở nông thôn, đồng bằng và rừng núi đồng thời với các cuộc đấu tranh chính trị hợp pháp và không hợp pháp ở các đô thị khi địch dùng bạo lực, và chiến tranh xâm lược thì khởi nghĩa vũ trang trở thành chiến tranh cách mạng, vũ trang có vai trò quyết định đồng thời đấu tranh chính trị và khởi nghĩa tiếp tục được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh.

Chiến lược, sách lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không giống bất kỳ một cuộc chiến tranh nào trước đây và chưa có một binh thư nào nói đến. Trung ương Đảng chủ trương: Ba mũi giáp công, ba vùng chiến lược, tấn công và nổi dậy từng phần dẫn đến tổng tấn công và tổng nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn.

Mặc dù ta chiến đấu trong 21 năm nhưng trường kỳ kháng chiến cũng khác cuộc chiến tranh trường kỳ chống Pháp. Trong trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, ta biết nắm vững thời cơ đánh bại địch từng phần, giành thắng lợi từng bước và tạo thời cơ, tranh thủ thời cơ quyết định, giành thắng lợi quyết định.

Cuộc chiến tranh cách mạng nhân dân miền Nam thiên biến vạn hóa: trong chiến tranh có đội quân tóc dài hàng vạn, hàng triệu người cản bước tiến của xe tăng, pháo binh địch;

 

 

 

 

 

 

 

 

trong đấu tranh chính trị ở thành phố lại có những cuộc chiến đấu đánh chiếm sứ quán Mỹ, dinh tổng thống ngụy, đánh chìm tàu sân bay Card của Mỹ trên bến cảng Sài Gòn…

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Duẩn cho rằng: Từ Ấp Bắc, Mỹ thấy không thể thắng ta được. Đến trận Bình Giã, Mỹ thấy rõ thua ta trong chiến tranh đặc biệt. Từ chiến thắng Vạn Tường, Đảng ta thấy có thể thắng Mỹ trong chiến tranh cục bộ. Sau cuộc Tổng công kích vào các đô thị miền Nam tết Mậu Thân 1968, Mỹ buộc phải “phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh” và cuộc Tổng nổi dậy, tổng tấn công trong chiến dịch mùa Xuân 1975 đã giàng thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 22 năm, hàng trăm cuốn sách viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, nhưng có lẽ nhiều năm sau này người ta còn tìm hiểu sâu hơn về cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện của nhân dân Việt Nam, một cuộc chiến tranh kết hợp nhuần nhuyễn khoa học và cách mạng của các nhà chỉ huy chiến lược Việt Nam.

 

P.D.

logo logo