Danh mục

NGUYỄN TRỌNG XUẤT - Ngày: 06/07/2021

                                     CÙNG BẠN ĐỌC

 

Năm 2021 có nhiều ngày kỷ niệm lịch sử mang ý nghĩa đặc biệt: Đó là kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) mà Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi động trong nhân dân ta tinh thần quật khởi, bất khuất tuyệt vời, đã làm nên cuộc chiến đấu chống ngoại xâm thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ XX, mà cho đến nay nét giá trị truyền thống rất đẹp ấy vẫn làm nhiều dân tộc tiến bộ trên thế giới ngưỡng mộ.

Mặt khác, năm 2021 cũng là năm kỷ niệm 65 năm bước ngoặt trong lịch sử cách mạng miền Nam: Năm 1956, Xứ ủy Nam Bộ công bố Đề cương cách mạng miền Nam khi đế quốc Mỹ và chế độ tay sai Ngô Đình Diệm công khai phá hoại việc thi hành Hiệp định Genève (1956 - 2021). Nội dung Đề cương cách mạng miền Nam do Bí thư Xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn soạn thảo, về cơ bản là nội dung của Nghị quyết Trung ương 15 (1959), chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, tạo bước đột phá cho sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước .

Năm 2021 cũng kỷ niệm 91 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (1930 - 2021) và 61 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 2021) trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đây là dịp những người cán bộ cựu kháng chiến nói chung, những người làm báo cách mạng nói riêng, ôn lại và phân tích sâu hơn nữa ý nghĩa của những sự kiện đã qua trong quá trình phục vụ công cuộc giải phóng dân tộc, cùng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quan hệ giữa con người đậm đà tình nghĩa.

Một thời làm báo tập XVIII đến tay bạn đọc với mong ước góp phần vào công tác giáo dục các giá trị tinh thần truyền thống hào hùng tuyệt vời của cả dân tộc; một dân tộc từ tay không đã làm nên cơ dồ, sự nghiệp chưa từng có trong lịch sử:

          Một thời làm báo tập XVIII có sử dụng một số bài của tác giả đã công bố, do không liên lạc được tác giả, mong  được thông cảm và xin nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành.

Một thời làm báo mong nhận được góp ý chân tình, thẳng thắn của bạn đọc và tiếp nhận những thiên hồi ký của các bạn, - nhất là của các nhà báo, - đã từng đồng hành cùng dân tộc, kinh qua cuộc chiến đấu không cân sức mà đầy khí phách của Việt Nam.

Trân trọng.

                                                                  Những ngày đầu năm 2021

                                                                               Ban Biên tập

logo logo