DI TÍCH LỊCH SỬ

VỀ BÀI VĂN BIA Ở ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC

Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài nghĩa trang Liệt sĩ, còn có Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược được xây dựng trên đất Củ Chi....

10 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG CÓ Ý NGHĨA CỦA BỘ “LỊCH SỬ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN” (2010-2020)

Bộ “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” được bắt đầu thực hiện từ năm 2002. Tám năm sau bộ sử được hoàn thành, công bố năm 2010 (NXB CTQG-ST, Hà Nội), tính ..

BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM

Ngày 19/6/2020 tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Lễ Khai trương trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động kỷ..

TÔN TẠO DI TÍCH BAN TUYÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM

Do hoàn cảnh đất nước ta bị chia cắt hai miền: Trung ương Đảng ở miền Bắc, miền Nam có Trung ương cục miền Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu..
logo logo