“THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC SÁCH "MỘT THỜI LÀM BÁO" tập XVIII

Cùng bạn đọc............................................................................................. 5 BÁC HỒ CỦA CHÚNG..

TỪ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Nam Bộ kháng chiến nổ ra trước ngày Toàn quốc kháng chiến 15 tháng: từ 23/9/1945 đến 19/12/1946. Cái gì đã dẫn đến cuộc kháng chiến ở Nam Bộ khi quân xâm..

CÙNG TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Ngày 18/12, tướng Morlière – Tư lệnh quân đội Pháp ở Bắc Đông Dương gửi cho Chính phủ Việt Nam tối hậu thư đòi chiếm đóng Sở Tài chính, Bộ Giao thông..

KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP TỰ DO VỚI CÁCH MẠNG MÙA THU 1945

Năm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 76 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9: 1945 – 2021. Mỗi mùa thu đến, người Việt Nam chúng ta lại có dịp bồi hồi..

BÀI HỌC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở NAM BỘ: SỰ NỐI TIẾP GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Trong lịch sử nhiều ngàn năm của dân tộc, mỗi chặng đường, nhất là những chặng đường khởi nghĩa, kháng chiến chống lại xâm lược ngoại bang, đều ghi..

TIẾN BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ

Cuối tháng 12/1946 toàn quốc kháng chiến, cậu bé Doãn Nho theo gia đình lên Bắc Giang tản cư... Mấy năm tản cư, cậu bé vừa hoàn thành việc học, vừa tham gia..

ĐẾN VỚI CÁCH MẠNG BẰNG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15-2-1913 tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Bến Tre). Khi đến tuổi học trung học, ông lên..
logo logo