Danh mục

NGUYỄN TRỌNG XUẤT - Ngày: 08/07/2021

MỤC LỤC

                                          ***

Cùng bạn đọc............................................................................................. 5

BÁC HỒ CỦA CHÚNG TA.................................................................... 7

1/ Mạn đàm về nhân tố gốc của chế độ - Hồng Điểu.................................. 9

2/ “Lo trước, vui sau” – Phan Văn Hoàng................................................ 12

3/ Người dân mong chờ gì ở người “công bộc” – Nguyễn Trọng................ 16

“THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”....... 29

4/ Từ Nam Bộ KC đến toàn quốc KC - Hồng Điểu................................... 46

5/ Cùng toàn quốc kháng chiến – Trích Lịch sử Nam Bộ KC.................... 52

6/ Tiến bước dưới quân kỳ - Mai Thanh Hải............................................. 58

7/ Đến với CM bằng hoạt động báo chí – Phan Thu Hương..................... 61

8/ Mãi mãi nhớ các anh, các chị - Trần Thanh Phương............................. 66

9/ Tất cả cho buổi phát thanh – Hùng Thanh........................................... 72

10/ Khát vọng độc lập tự do với CM mùa thu 1945 - Hồng Điểu............. 36

11/ Bài học của CMT8 ở Nam Bộ - Nguyễn Trọng................................... 38

12/ Tháng 4, Điềm Mặc – Nguyễn Xuân Lương........................................ 93

13/ Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất - .............................................. 31

TRÊN CHIẾN HÀO ĐÁNH MỸ............................................................ 99

15/ Kỷ niệm 50 năm “Đề cương CM miền Nam” – Võ Văn Kiệt.............. 101

16/ Căn nhà đặc biệt giữa Sài Gòn, 1956 – Nguyễn Thị Loan.................. 105

17/ Nhớ cô Ba Định – Phạm Phương Thảo............................................. 109

18/ Dấu ấn K2 giữa vùng Tam giác sắt – Cao Kim Toàn......................... 112

19/ Làm điêu khắc trong KC chống Mỹ - Trần Nhã................................. 123

20/ Những lần thoát chết – Vũ Tiến Cường.............................................. 126

21/ Nhà in báo Sài Gòn Giải Phóng nối tiếp truyền thống nhà in Giải Phóng

                                                        Khu SG-GĐ - Hồng Điểu................. 131

22/ Người Cà Mau ở Sài Gòn – Phan Trường Giang............................... 133

23/ Chất phóng sự lịch sử trong “Sài Gòn tầng cao, Sài Gòn tầng thấp” -

                                                    Nguyễn Quốc Khương.......................... 134

THƠ:

24/ Khúc hát chiều tháng năm – Trần Danh Lân..................................... 137

25/ Tự hào Việt Nam – Ngô Quỳnh Lan.................................................. 138

26/ Tổ quốc là Hoàng Sa – Trường Sa - Ngô Quỳnh Lan........................ 140

27/ Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến......................................... 141

PHỤ LỤC............................................................................................... 143

28/ Về bài văn bia ở Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến DượcTrần Trọng Tân 145

29/ 10 năm, một chặng đường có ý nghĩa của bộ Lịch sử Nam Bộ kháng chiến –

                                                                     Nguyễn Trọng Xuất............. 148

30/ Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang..................... 157

31/ Bảo tàng Báo chí việt Nam – Thanh Bền........................................... 161

32/ Tôn tạo Di tích Ban Tuyên huấn TWCMN........................................ 165

33/– Người thắp lên ngọn lửa từ thiện nhân đạo -Ngô Quỳnh Lan........... 171

Thư tri ân................................................................................................ 175

Tin buồn.................................................................................................. 177

MỤC LỤC........................................................................................... 178-179

 

 

 

logo logo