Giới Thiệu

MOTTHOILAMBAO.COM là trang website của tập sách "Một Thời Làm Báo" của Câu Lạc Bộ Truyền Thống Kháng Chiến TP HCM khối "Nhà Báo Cao Tuổi".

Website có 4 mục tiêu sau:

  • Giới thiệu những hồi ký chất lượng của những thế hệ nhà báo trong các thời kỳ kháng chiến và kiến quốc, nhằm khơi động lòng yêu nước, yêu dân cho các thế hệ, nhất là lớp trẻ.
  • Bảo vệ những nguyên tắc chính đáng trong nghiên cứu và giáo dục lịch sử dân tộc
  • Giới thiệu những nghiên cứu sâu, mới về nhiều lĩnh vực của cuộc kháng chiến chống xâm lược.
  • Giới thiệu những sáng tác mới của những nhà báo thuộc các thế hệ.

Một Thời Làm Báo

logo logo